Aktualizácia obsahu a cien Flexi TV

Informácia o zmenách v obsahu a cenách televíznych služieb Flexi TV, platných od 1. júna 2021

Ako poskytovateľ TV služby vnímame intenzívny a dlhodobý tlak na zvyšovanie licenčných poplatkov zo strany vlastníkov TV staníc, autorských zväzov a iných pridružených nákladov. Na tieto skutočnosti musíme reagovať a majú, žiaľ, za následok aktualizáciu ceny služby Flexi TV, ku ktorej musíme od 1. júna 2021 pristúpiť.

Zmena cenníka flexi TV od 1. júna 2021 spočíva vo zvýšení ceny voliteľných flexi balíčkov z 2EUR na 2,50EUR mesačne.

Koho sa zmena dotkne a koho nie?

Ak máte balík s Rozšírenou flexi TV a 3 balíčkami v cene, zmena sa dotkne len flexi balíčkov nad rámec predplatených (teda štvrtý a ďalší..), ak takéto máte objednané.

Ak máte balík s Komplexnou flexi TV a 6 balíčkami v cene, zmena sa dotkne len flexi balíčkov nad rámec predplatených (teda šiesty a ďalší..), ak takéto máte objednané.

Ak máte balík so Základnou flexi TV, zmena sa dotkne všetkých objednaných flexi balíčkov.

Zmena cien balíkov internetu a TV (BASIC, ŠTANDARD, PLUS, PREMIUM) sa bude dotýkať len nových zákazníkov pripojených po 1.5.2021. Existujúcim tj. verným zákazníkom ponechávame ceny balíkov bez zmeny.

Niektoré zmeny v programovej ponuke od 1.6.2021

  • Od 1. júna pridávame do ponuky viac ako 15 úplne nových televíznych staníc. Aktualizovaný zoznam je dostupný na stránke www.elkvant.sk

  • V balíku Flexi 1 pribudne kanál JOJ Cinema HD (ku kanálom Markízy a JOJky)

  • V balíku Flexi 3 pribudnú kanály Love Nature HD, Arcadia HD

  • V balíku Flexi 7 pribudne kanál Film Europe+ HD

  • Do Flexi balíka 8 doplníme kanály Nicktoons, tviQ, Disney Junior

  • Do Flexi balíka 16 doplníme kanály Dorcel TV HD, Playboy TV HD

  • Pribudne voliteľný balík ruských programov

  • Niektoré programy sa presunú medzi balíčkami z licenčných dovodov

  • Do balíka Bezplatný 1 doplníme kanály M1 HD, M2 HD, M4 Sport HD, M4 Sport+ HD

  • Onedlho sprístupníme aj aplikáciu Flexi TV pre smart televízory.

Mrzí nás vynútená zmena cenníka, ale neustále zvyšujúce sa cenové požiadavky majiteľov programov najmä zo strany slovenských komerčných televízii Markíza a JOJ sme nútení premietnúť do cenníka. Radi by sme tiež pripomenuli, že spoplatnenie kanálov Markízy a JOJ, ktoré nastalo ešte pred niekoľkými rokmi, sme od tej doby až doposiaľ nepremietli do cien. Za posledné roky ale došlo k ďalším nárastom nákupných cien týchto kanálov. Tiež ku spoplatneniu ďalších kanálov, ktoré boli v minulosti šírené zdarma, napríklad TA3 a ďalšie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať emailom na adrese info@elkvant.sk

Tento oznam Vám posielame v zmysle platnej legislatívy na základe § 44 odsek 8 zákona o elektronických komunikáciách 351/2011 Z.z. a tiež v zmysle bodu 2.5.2 našich Všeobecných podmienok.