Internet vo Svidníku a okolí

Najvýhodnejší a dostupný pre všetky bytové aj rodinné domy

Najvyššie pokrytie 1Gbit/s internetu v bytových domoch vo Svidníku. Bez poplatkov, príplatkov a čakania..

Našou kvalitnou bezdrôtovovu sieťou pokrývame väčšinu rodinných domov vo Svidníku.