X
Menu

Optický internet

Vyberte si lokalitu pre zistenie dostupnosti služieb

OPTICKÝ INTERNET

SENIOR OPTIC
7 ,90 €
Zvýhodený internet pre seniorov *
 • Rýchlosť sťahovania10 Mbit/s
 • Rýchlosť odosielania10 Mbit/s
MINI OPTIC
9 ,90 €
Lacný optický internet pre každého
 • Rýchlosť sťahovania25 Mbit/s
 • Rýchlosť odosielania25 Mbit/s
BASIC OPTIC
10 ,92 €
Výsoká rýchlost za nízku cenu
 • Rýchlosť sťahovania50 Mbit/s
 • Rýchlosť odosielania50 Mbit/s
STANDARD OPTIC
12 ,90 €
Najlepšia ponuka v meste
 • Rýchlosť sťahovania75 Mbit/s
 • Rýchlosť odosielania75 Mbit/s
PLUS OPTIC
14 ,94 €
Rýchla optika pre každého
 • Rýchlosť sťahovania250 Mbit/s
 • Rýchlosť odosielania250 Mbit/s
 • Test prevádzka až 1000/1000Mbit/s
Prečo objednať ELKVANT internet?
Podmienky
 • Zriadenie za 9,90 € pri 24 mesačnej viazanosti - (WiFi router v cene)
 • Zriadenie za 35 € pri 12 mesačnej viazanosti - (WiFi router v cene)
 • Inštalácia bez viazanosti: 65 € (optický modem + WiFi router v cene)
 • * Zákazník musí mať v čase zriadenia prípojky aspoň 62 rokov vrátane a trvalý pobyt na adrese zriadenia prípojky
 • V bytových domoch Sov. hrdinov 456/78, 432/34, 436/28" je aktuálne dostupné pripojenie "FTTB", kde platí tento cenník a rýchlosti: Tarifa FTTB-Optika do budovy