X
Menu

Pokrytie siete Elkvant

Vyberte si lokalitu pre zistenie dostupnosti služieb

OPTIKA DO BYTU

Optické FTTH pripojenie (optika až do bytu) - Svidník - už pokryté
 • ulica 8. mája
 • Bardejovská 7-23
 • Čsl. armády 1-9
 • Doktora Golbergera 2-12
 • Duchnovičová 1-4
 • ulica Duklianska
 • ulica Gen. Svobodu
 • ulica Karpatská
 • Komenského 6,8,10-18
 • Kutuzovova 2-8
 • Ľ. Štúra 1-9
 • ulica Mládeže 1-7
 • Nábrežná 1,2
 • Pionierska 1-3
 • Sov. hrdinov 3-28,32,44-52
 • Stropkovská 2-6

OPTIKA DO BUDOVY

Optické/LAN pripojenie (optika do budovy) - Svidník
 • Sov. hrdinov 151/9
 • Sov. hrdinov 432/34
 • Sov. hrdinov 436/28
 • Sov. hrdinov 456/78

WI-FI

Bezdrôtové pripojenie v pásme 5GHz
 • Svidník
 • Nižný Orlík
 • Vyšný Orlík
 • Ladomírová
 • Kapišová
 • Kružlová
 • Svidnička
 • Vagrinec

INFORMÁCIE