X
Menu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade Vášho záujmu o vyplnenie a odoslanie kontaktného formulára vyslovujete svôj slobodný a dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a súvisiaceho zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. – ďalej len „GDPR“):

Súhlas je vyslovený pre nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Meno
  • Priezvisko
  • Titul
  • Adresa
  • Emailová adresa
  • Telefónne číslo

Súhlas je poskytnutý výhradne pre spoločnosť Vladimír Kočan ELKVANT, Kružlová 11, 090 02 Kružlová, IČO: 107 805 05 (ďalej len prevádzkovateľ). Uvedené osobné údaje sú poskytnuté výhradne za účelom spätného kontaktovania žiadateľa a zodpovedania jeho otázok ohľadom služieb poskytovaných spoločnosťou Vladimír Kočan ELKVANT. Tento súhlas je poskytovaný na obdobie 3 mesiacov od dňa vyplnenia kontaktného formulára.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na email: info(zavináč)elkvant.sk . V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo po uplynutí lehoty pre spracovanie budú tieto údaje vymazané zo všetkých databáz prevádzkovateľa v súlade s platnou legislatívou, pokiaľ sa subjekt údajov s prevádzkovateľom nedohodne inak.

INFORMÁCIE