X
Menu

Odporučiť známemu

Odporučte nám nového zákazníka a získajte INTERNET na 2 mesiace zadarmo za každého Vami odporučeného človeka, ktorého pripojíme.

Podmienky udelenia zľavy:
1. zľavu získate, ak sa Vami odporučený zákazník skutočne pripojí k našej sieti a UZAVRIE s nami zmluvu a informuje nás pri podpise zmluvy, že ste ho odporučili.
2. nárok na zľavu majú len zákazníci, ktorí nemajú dlh po splatnosti a za posledné 3 mesiace nemeškali s úhradou faktúry (čiže faktúry boli uhradené v termíne splatnosti)
3. zľavu získate pri najbližšej faktúracii následujúcej po mesiaci, v ktorom s nami Vami odporučená osoba uzavrela zmluvu.
4. ak máte od nás viac pripojení, zľavu za 1 doporučeného zákazníka získavate len za 1 prípojku - za tú, na ktorej je aktivovaná najvyššia služba internetu
5. ak máte zriadený balík Internet + TV, zľavu za odporučenie získavate LEN na službu Internet (vo výške 100% ceny samostatnej služby internetu). Zľavu nezískavate TV službu.

INFORMÁCIE